Складова база

Складавата база се състои от 8 хладилни камери, които имат възможност да поддържат температурен режим от -2℃ до +20℃ , както и при контролирана среда. Има вместимост 2150 тона или 10000 куб.м. Разполага с оборудване за пакетаж, етикетиране и съхранение на стоките.